Тәуекел менеджері

Талаптар: 

 • тәуекелдерді басқару саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • қаржы және/немесе экономика және/немесе математика және / немесе бизнес-функциямен байланысты салалардағы жоғары кәсіптік білім;
 • тәуекелдерді басқару саласында сертификаттың болғаны жөн.

 

 

Лауазымдық міндеттері:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі әдіснамалық базаны әзірлеу және жетілдіру;
 • комплаенс-тәуекелдерді қоса алғанда, тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар мен бақылау рәсімдерінің тиімділігін бағалау;
 • Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынылатын қоғамның Тәуекелдерін басқару туралы тоқсан сайынғы есептерге талдау жүргізу;
 • комплаенс-тәуекелдерді тұрақты бағалауды жүргізу;
 • комплаенс-тәуекелдерді бағалау нәтижелерін ресімдеу;
 • Қоғам қызметінің, процестерінің комплаенс-тәуекелге ұшырауын айқындау;
 • қоғамның комплаенс-тәуекелге немесе беделін жоғалту тәуекеліне ұшырау дәрежесіне әсер ететін құпия ақпараттандыру арналары арқылы келіп түскен ақпаратты жүйелі талдау;
 • Қоғам қызметкерлеріне тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша әдіснамалық және консультациялық қолдауды қамтамасыз ету;
 • корпоративтік басқару деңгейін диагностикалау шеңберінде “тәуекелдерді басқару” кіші компонентін бағалау бойынша ұсыныстар және корпоративтік: тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі бойынша ұсыныстар енгізеді;
 • әдіснамалық базаны, саясатты, тәуекелдерді басқару жөніндегі қағидаларды, тәуекелдерді мониторингілеу жөніндегі рәсімдерді әзірлеу, енгізу және жаңарту (қажет болған жағдайда).

 

Түйіндеме пошта арқылы қабылданады: altaeva.s@cisc.kz