Қалай сарапшы болуға болады?

Конкурстық комиссия мүшелерін іріктеу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында “Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы” КЕАҚ (бұдан әрі – Орталық) тұрақты негізде сарапшылар тізілімін жүргізеді.

Қазіргі уақытта сарапшылар тізілімін қалыптастыру бойынша алдағы 3 (үш) күнтізбелік жылға жұмыс жаңартылуда. Сарапшылар тізіліміне енгізу үшін кандидатураларды Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, оның ішінде өзін-өзі ұсыну жолымен ұсынады.

Жергілікті бюджеттен гранттар іске асырылған жағдайда тиісті өңір сарапшыларының өңірлік тізілімі қалыптастырылады

Сарапшылар тізіліміне енгізу келесі кезеңдерден тұрады:

1) заңды және жеке тұлғалардан ұсыныстар жинау;

2) кандидаттардың белгіленген талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес остігі туралы оператордың қорытындысы;

3) жұмыс тобының отырысында кандидаттардың әңгімелесуі;

4) кандидатты тізілімге енгізу.

 

Жеке және заңды тұлғалар жыл сайын операторға құжаттарды қоса бере отырып, тізілімге енгізу үшін тиісті кандидатуралары бар ұсыныстар жібереді.

Бір сарапшы Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар мен сыйлықақылар туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі №36 Заңының 5-бабының 1-тармағында көзделген 3 (үш) саладан аспайтын кандидат бола алады.

Ұсыныс жеке немесе заңды тұлғаның немесе оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған еркін нысандағы ресми хатпен мынадай құжаттарды қоса бере отырып жіберіледі.

1) Тізілімге енгізу үшін кандидат туралы мәліметтер;

2) Заңның 5-бабының 1-тармағында көзделген бір немесе бірнеше сала бойынша жұмыс тәжірибесі және әлеуметтік жобаларды іске асыруға қатысу тәжірибесі немесе әлеуметтік жобаларды бағалау жөніндегі конкурстық комиссияларға қатысу немесе әлеуметтік жобалардың нәтижелеріне және (немесе) тиімділігіне бағалау жүргізу тәжірибесі көрсетілген кандидаттың түйіндемесі;

3) мемлекеттік гранттар бағыты бойынша сарапшының біліктілігін растайтын ұсыным хаттар, дипломдардың, сертификаттардың көшірмелері (бар болса);

4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) сарапшының сараптама комиссиясына қатысуға, сондай-ақ сарапшының дербес деректерін жинауға, өңдеуге, таратуға, оның ішінде жариялауға келісімі туралы өтініш;

6) оператор платформасы базасында “әлеуметтік жобалар сараптамасы” білім беру модулінен өткені туралы сертификат.

“Әлеуметтік жобалар сараптамасы” білім беру модулі бойынша әлеуетті сарапшыларды оқыту 2022 жылғы 5-25 қараша аралығында күтіледі.

Орталық жеке және заңды тұлғалардың ұсыныстарын күнтізбелік 15 (он бес) жұмыс күннен аспайтын мерзімде қарайды және кандидаттардың ұсынылған құжаттарының қажетті талаптарға сәйкестігін тексереді.

Орталық мемлекеттік гранттардың бағыттары бойынша кандидаттардың тізімін олар мынадай өлшемшарттарға сәйкес келген кезде қалыптастырады

1) Заңның 5-бабының 1-тармағында көзделген бір немесе бірнеше сала бойынша үкіметтік емес ұйымда немесе мемлекеттік қызметте кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесінің және әлеуметтік жобаларды іске асыруға қатысу тәжірибесінің кемінде 2 (екі) жылының болуы немесе конкурстық жобаларға қатысу тәжірибесінің кемінде 2 (екі) жылының болуы әлеуметтік жобаларды бағалау немесе әлеуметтік жобалардың нәтижелеріне және (немесе) тиімділігіне бағалау жүргізу жөніндегі комиссияларға;

2) Заңның 5-бабының 1-тармағында көзделген мемлекеттік гранттар салаларының бірі бойынша кәсіби білімінің болуы.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда оператор жеке және (немесе) заңды тұлғалардан ұсыныстар алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қажетті құжаттарды ұсыну туралы сұрау салуды жібереді.

Жеке және (немесе) заңды тұлғалар жетіспейтін құжаттарды сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жібереді

“Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар мен сыйлықақылар туралы” 2005 жылғы 12 сәуірдегі № 36 Қазақстан Республикасының Заңымен мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесіне кіре алатын мынадай 16 сала бекітілді

Құжаттар e-mail-ге жіберілуі керек expert@cisc.kz “сараптамалық комиссияның жұмысына қатысу” хатының тақырыбында белгі қойылған. Көрсетілген мерзімнен кейін және құжаттардың толық пакетінсіз ұсынылған құжаттар бағалау комиссиясының қарауы үшін қабылданбайды.

Қосымша ақпарат пен түсініктеме алу үшін Орталыққа 8-7172-79-08-28 телефоны бойынша хабарласуға болады.