Мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру жөніндегі жобалау кеңсесі құрылды

Мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру жөніндегі жобалау кеңсесі (бұдан әрі – кеңсе) 2019 жылғы 1 қарашадағы №12 «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің хаттамалық шешіміне сәйкес 2020 жылғы 1 қаңтарда құрылды.

Кеңсенің мақсаты азаматтық секторды дамытуды ілгерілету мақсатында ҮЕҰ-ды мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру және қолдау жүйесін жетілдіру болып табылады.

Офистің міндеті – Қоғамның құзыреті шеңберінде ҮЕҰ-ды
мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру және қолдау тетігінің жұмыс істеуін және жетілдірілуін ұйымдастыру.

Кеңсенің қызметі шеңберінде келесі жұмыстар жүргізіледі:

  • гранттық қаржыландыру саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша қызметті дамыту бойынша жұмыстарды жалпы үйлестіру және қатысу;
  • азаматтық қоғамды дамыту бойынша халықаралық тәжірибені талдау, сондай-ақ грант беруші ұйымдар конкурстарының мониторингі;
  • ҮЕҰ мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру және қолдау тетігін дамыту және жетілдіру шеңберінде Қоғамның стратегиялық және операциялық жоспарларын әзірлеу;
  • Қазақстан Республикасының аумағында әлеуметтік жобаларды қаржыландыру үшін мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл және жергілікті, халықаралық және шетелдік донорларды ынтымақтастыққа тарту;
  • қаражат тарту шеңберінде тұжырымдамаларды, бағдарламаларды, іс-шаралар жоспарларын, арнайы жобаларды әзірлеу жобаларды іске асыру мәселелері бойынша есептер, жазбалар мен баяндамалар дайындау;
  • жергілікті, халықаралық және шетелдік донорлардың қатысуымен іс-шараларды жоспарлау, дайындау және хаттамалық қамтамасыз ету;
  • жергілікті, халықаралық және шетелдік донорлардың құжаттық және электрондық деректер базасын қалыптастыру,тұрақты толықтыру және құрылымдау.