Курстар тізімі

«Әлеуметтік жобаларды сараптау» білім беру модулі


Образовательный модуль «Экспертиза социальных проектов»