КОНКУРСТЫҚ РӘСІМДЕРДІ ӨТКІЗУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ БАС МЕНЕДЖЕРІ

Міндеттері:

 • Сарапшылар тізіліміне енгізу үшін тиісті кандидатуралары бар заңды және жеке тұлғалардан ұсыныстарды жинау;
 • Сарапшыларға кандидаттарды әңгімелесу бойынша жұмыс тобының отырысын ұйымдастыру және өткізу, тиісті хаттаманы ресімдеу;
 • Мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар алуға әлеуетті өтініш берушілер үшін консультациялар өткізу;
 • cisc.kz Сайтындағы басқа міндеттер.

  Талаптар:

 • Жоғары заң білімі;
 • Жалпы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл, кәсіптік салада кемінде 1 жыл;
 • Қазақ және орыс тілдерін жетік білу;
 • cisc.kz Сайтындағы басқа міндеттер.

Міндеттері:

1) үкіметтік емес ұйымдар (бұдан әрі – ҮЕҰ) үшін конкурсты әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу;

2) сарапшылар тізіліміне енгізу үшін тиісті кандидатуралары бар заңды және жеке тұлғалардан ұсыныстарды жинау;

3)Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі №406 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, олардың мониторингі және тиімділігін бағалау қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) белгіленген талаптарына кандидаттардың сәйкестігі немесе сәйкес остігі туралы қорытындылар дайындау;

4) сарапшыларға кандидаттарды әңгімелесу бойынша жұмыс тобының отырысын ұйымдастыру және өткізу, тиісті хаттаманы ресімдеу;

5) сарапшылар тізілімін бекіту бойынша Қоғам шешімінің жобасын дайындау;

6) мемлекеттік гранттардың, сондай-ақ мемлекеттік емес гранттардың басым бағыттарына сәйкес тізілімге енгізілген сарапшылар қатарынан сараптамалық комиссиялардың алдын ала құрамдарын қалыптастыру;

7) Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мүдделер қақтығысының болуы не болмауы туралы сарапшыларды тексеру;

8) конкурстық комиссияның қызметін қалыптастыру және жалпы үйлестіру;

9) мемлекеттік гранттар, сондай-ақ мемлекеттік емес гранттар салалары бойынша сараптамалық комиссиялардың түпкілікті құрамдарын бекіту жөніндегі қоғам шешімдерінің жобаларын дайындау;

10) мемлекеттік гранттар, сондай-ақ мемлекеттік емес гранттар салалары бойынша сараптамалық комиссиялардың хатшысы ретінде жұмысты ұйымдастыру;

11) мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар алуға әлеуетті өтініш берушілер үшін консультациялар жүргізу;

12) үкіметтік емес ұйымдардан өтінімдерді қабылдау;

13) мемлекеттік емес гранттар бойынша конкурс өткізу туралы қағидаларға, сондай-ақ ережелерге сәйкестікке өтінімдерді қарау;

14) Қағидалардың 39 және 47-тармақтарының 3)-12) тармақшаларына сәйкестікке гранттар беруге конкурс өткізу жөніндегі сараптама комиссиясы үшін қорытындылар дайындау;

15) гранттар алуға арналған конкурсқа қатысу кезінде үкіметтік емес ұйымдардың өтінімдері қағидалары талаптарының сәйкестігін қарау бойынша Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің қорытындыларының нәтижелерін қорыту;

16) ҮЕҰ үшін гранттар беру бойынша конкурс өткізу;

17) конкурс қорытындылары бойынша қойылған ұпайлар бойынша түсініктемелері бар сараптама комиссиясының қорытындысын ұсына отырып, жеңімпаз деп танылмаған үкіметтік емес ұйымдарға хабарлау;

18) конкурстық рәсімдерді өткізу жөніндегі мәселелерді қарау кезінде сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда белгіленген тәртіппен қоғамның мүдделерін білдіру;

19) Қоғам әзірлейтін қоғамның нормативтік актілерінің, шарттардың, сондай-ақ заңдық сипаттағы басқа да құжаттардың жобаларын әзірлеуге, оның ішінде оларды қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген жағдайда келісу жолымен қатысу;

20) сараптама комиссиясының мүшелеріне ҮЕҰ өтінімін бағалауға жолдау;

21) гранттар бойынша конкурс туралы хабарландырулар дайындауды жүзеге асыру;

22) сарапшылардың тізілімін қалыптастыру;

23) Қазақстан Республикасының гранттық қаржыландыру саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленген нысан бойынша сараптама комиссияларына кіретін сарапшыларға өтініш берушілердің тізімін және мүдделер қақтығысының болуы не болмауы туралы хабарлама нысанын жіберу;

24) сарапшыларға кандидаттар ұсынған құжаттардың толықтығы мен сәйкестігіне тексеруді жүргізу;

25) жұмыс тобын қалыптастыру;

26) өтініш берушінің жетіспейтін құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы хабарламаны келісу;

27) отырыстар өткізу және сараптама комиссиялары отырыстарының хаттамаларын жасау;

28) сарапшылар бойынша досье қалыптастыру;

29) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының (бұдан әрі – ҮНҚ) талаптарына сәйкес грант алушылардың, жеке және заңды тұлғалардың, бақылаушы органдардың сауалдарына жауаптардың уақтылы болуы;

30) өзіне ұсынылатын барлық құжаттардың және ол қалыптастыратын досьенің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның ЖҰӨ сәйкес досьені мұрағатқа сақтауды/сақтауға беруді ұйымдастыру;

31) сапалық және сандық индикаторларды, ішкі нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу немесе әзірлеуге қатысу;

32) сарапшылармен, үкіметтік емес сектормен өзара іс-қимыл жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу немесе әзірлеуге қатысу;

33) үкіметтік емес секторды мемлекеттік қолдау шеңберінде ынтымақтастық мәселелері бойынша оқыту тренингтерін өткізу;

34) ҚДПК жұмысы шеңберінде мемлекеттік органдармен келісу және мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша қажетті ақпарат беру;

35) мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар беруге арналған конкурстың қорытындылары бойынша қорытынды қорытынды дайындау;

36) сараптама комиссиясы мүшелерінің отырыс хаттамасына қол қоюын қамтамасыз ету, өтініш берушілердің құжаттарын қалыптастыру және сараптама комиссиясының мүшелеріне жіберу, сараптама комиссиясының отырысын өткізу уақыты, күні мен орны туралы сараптама комиссиясы мүшелерін хабардар ету, сараптама комиссиясының отырысын ұйымдастыру, сараптама комиссиясының хаттамасын дайындау және жүргізу.

Талаптар:

 • Жоғары заң білімі;
 • Жалпы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл, кәсіптік салада кемінде 1 жыл;
 • Қазақ және орыс тілдерін жетік білу;
 • Толық жұмыспен қамту.