ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСШЫСЫ

Міндеттері:

 • Ішкі аудитті жүзеге асыру;
 • Ішкі аудит мәселелері бойынша ішкі құжаттарды әзірлеуді, сондай-ақ оларды мерзімді талдау мен жаңартуды қамтамасыз ету;
 • Аудиторлық қызметке тән тәуекелдерді бағалау және басқару;
 • cisc.kz сайтындағы басқа міндеттер

Талаптар:

 • Жоғары кәсіптік білім: қаржы-экономикалық және/немесе бухгалтерлік есеп және аудит бойынша;
 • Аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл;
 • Басшы лауазымдағы жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;
 • Кәсіби бухгалтер сертификатының болуы, ішкі аудиторлар институты әзірлеген ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарын білуі (The Institute of Internal Auditors Inc.);
 • cisc.kz сайтындағы басқа міндеттер

Міндеттері:

 • Ішкі аудитті жүзеге асыру;
 • Ішкі аудит мәселелері бойынша ішкі құжаттарды әзірлеуді, сондай-ақ оларды мерзімді талдау мен жаңартуды қамтамасыз ету;
 • Аудиторлық қызметке тән тәуекелдерді бағалау және басқару;
 • Қызметте қоғамның ДК бекіткен ішкі аудиттің бірыңғай базалық қағидаттары мен рәсімдерін қолдануды қамтамасыз ету;
 • Ішкі аудиторлардың Әдеп кодексінің сақталуын қамтамасыз ету;
 • Ішкі аудит жұмысында құпиялылықтың тиісті деңгейін қамтамасыз ету;
 • Ішкі аудит жүргізудің белгіленген тәртібіне сәйкес ішкі аудит қызметін жоспарлау және жылдық аудиторлық жоспардың орындалуын бақылау;
 • Ішкі аудитті жүргізудің белгіленген тәртібіне және АА туралы Ережеге сәйкес қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және/немесе бизнес-процестерінің жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудиторлық тексерулерін ұйымдастыру, қатысу және жүзеге асырылуын бақылау;
 • Аудиторлық тапсырмаларды орындауға жауапты адамды және жұмыс көлемін анықтау;
 • Аудиторлық тапсырмаларды әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз ету;
 • Аудиторлық анықтаулардың тиісті құжатталуын қамтамасыз ету, тексеру нәтижелерін ресімдеу, тексеру барысында анықталған барлық фактілер мен кемшіліктерді көрсету, негізделген ұсынымдар әзірлеу;
 • Аудиторлық тапсырмаларды ұйымдастыруға, өткізуге және нәтижелеріне байланысты мәселелер бойынша қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылығымен және атқарушы органымен өзара іс-қимыл жасау;
 • Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті бойынша сыртқы аудиторлардың есептерін, жобаларын қарауға қатысу;
 • Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ішкі және сыртқы аудит нәтижелері бойынша ұсынымдарды, талаптарды, сондай-ақ өзге де қадағалау органдары тарапынан тексерулерді орындау мақсатында Қоғам жоспарлайтын және/немесе жүзеге асыратын іс-шаралардың мониторингі;
 • Комитетке, қоғам ДК есептер мен өзге де ақпараттарды ұсынуды қамтамасыз ету;
 • Ішкі аудит қызметінің тиімділігіне ішкі және сыртқы бағалау жүргізуді қамтамасыз ету;
 • Өз құзыреті шегінде заңды және жеке тұлғалардың, мемлекеттік органдардың хаттары мен басқа да өтініштерін қарауды қамтамасыз ету;
 • Қызметтік тексерулерге қатысу, ВА туралы Ережеде белгіленген тәртіппен арнайы тексерулер жүргізу;
 • Жаңа өнімдерді немесе қызметтерді енгізу және осыған байланысты қоғамның қосымша тәуекелдерін бағалау туралы мәселелерді талқылауға қатысу;
 • Ішкі аудит және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша халықаралық тәжірибені, сондай-ақ заңнамалық, реттеушілік, Талдамалық құжаттарды, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарындағы өзгерістерді зерделеу арқылы біліктілікті арттыру;
 • ВА құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау және қоғамның Комитет және/немесе ДК жүктеген өзге де міндеттерді орындау.

Талаптар:

 • жоғары кәсіптік білім: қаржы-экономикалық және/немесе бухгалтерлік есеп және аудит бойынша;
 • аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде бес жыл;
 • басшы лауазымдағы жұмыс тәжірибесі кемінде екі жыл;
 • кәсіби бухгалтер сертификатының болуы, ішкі аудиторлар институты әзірлеген ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарын білуі (The Institute of Internal Auditors Inc.);
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде аудиторлық қызмет, Бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша білімі;
 • қосымша арнайы дайындықтың болуы: Ішкі аудит саласындағы дипломның (сертификаттың) (CIA немесе IFA) және/немесе «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған «ҚР аудиторы» біліктілік куәлігінің және/немесе Ақпараттық жүйелер аудиторы сертификатының (CISA) және/немесе Алқабилер қауымдастығының сертификатының болуы сертификатталған бухгалтерлер (ACCA) және/немесе DipIFR (рус) сертификаты (Diploma in International Financial Reporting) және / немесе CIPA (Certified International Professional Accountant) халықаралық кәсіби бухгалтер сертификаты, сондай-ақ қажет болған жағдайда сәйкестік сертификаты (ICA);
 • квазимемлекеттік сектордың ішкі аудитіндегі жұмыс тәжірибесі;
 • сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді.