ҮЕҰ-ға мемлекеттік гранттар беру конкурсы басталды