Балалар және кәсіпкерлік

Ұйым «Жастар Үні» Жастар Қоғамдық Бірлестігі
Тапсырыс беруші
Аймақ
Алматы қаласы -
Іске асыру мерзімі 2017
Грант сомасы
Әкімшілік
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету шығыстар
Тікелей шығындар

1. Полное наименование неправительственной организации:
«Жастар Үні» Жастар Қоғамдық Бірлестігі.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
неправительственной организации:
Бабамуратов Даурен Абуталипович.

3. Юридический адрес, контактный телефон:
Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай
даңғылы, № 52 «в», корпус 1, 324 кеңсе.

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках
реализации гранта (направление):
«Балалар және кәсіпкерлік».

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в
рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):

01.04.2017-31.10.2017 жылы.

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:
10 000 000 теңге.

Жобаның көпшілік таныстырылымы

Публичные презентации отсутствуют

Қосымша материалдар

Қосымша материалдар

Байланыс

Мекен жайы
Байланыс телефоны
Құжаттар