Мемлекеттік гранттар беру жоспары дегеніміз не?

Үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік гранттар беру жоспары (бұдан әрі – жоспар) – тақырыптар тізбесі
бағыттары бойынша мемлекеттік гранттарды


Жоспар Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының басымдықтары, стратегиялық және бағдарламалық құжаттар негізінде қалыптастырылады
Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларын, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстарын назарға алды.
Жоспарды уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органдар үкіметтік емес ұйымдармен және азаматтармен жария талқылаудан және бюджет заңнамасына сәйкес тиісті бюджет бекітілгеннен кейін бекітеді.
Уәкілетті органның және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурсында Мемлекеттік гранттар тақырыптарын жария талқылау мерзімі олар орналастырылған күннен бастап кемінде 10 (он) жұмыс күнін құрайды.
Мемлекеттік гранттар бір қаржы жылынан астам мерзімге берілген кезде іске асыру мерзімдері жоспарда көрсетіледі.

Жоспар тиісті бюджет бекітілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бекітіледі
осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.