“Экономикалық зерттеулер институты”акционерлік қоғамы

Құжаттар: 2021 жылғы 21 қазандағы “Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы” КЕАҚ және “Экономикалық зерттеулер институты” АҚ арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандум
Мақсаты: БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттарын (ОДМ) ілгерілету саласындағы бастамаларды іске асыруды қолдау және бірлескен іс-шаралар өткізу.