№ 29 ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ

2022 жылғы 19 мамырда жарияланған Атырау облысы ішкі саясат басқармасының үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беруге арналған конкурсы шеңберінде грант алушыларды іріктеу мақсатында өтінімдерді тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша сараптама комиссиясының отырысы

Нұр-Сұлтан қ.                                                                            «07» шілде 2022 ж.

Өткізу уақыты: сағат 16:00

Өткізу форматы: онлайн (Zoom)

Сараптамалық комиссияның отырысы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ресми интернет-ресурсында (бұдан әрі-Оператор) көрсетілді.

 

Грант алушыларды іріктеу мақсатында сараптамалық комиссия 9 үкіметтік емес ұйымнан түскен 9 өтінімге тәуелсіз сараптама жүргізді.

 

Әрбір өтінімге Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығымен бекітілген гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі-Қағидалар) 12-қосымшасында бекітілген көрсеткіштер бойынша балдар берілді.

 

Таблица 1

 

Код заявки Наименование НПО Общий балл
1. «Комплекс мероприятий по укреплению института семьи»
1. 803 «ОО Шанырак 2008» 72
2. 804 “Analarga komek qoldaw” қоғамдық бірлестігі 70
2.     «Организация комплекса мер по повышению правовой грамотности населения, молодежи»
1. 101 «Әділ Өмір» қоғамдық

бірлестігі

59
2. 102 «Қазақстан Тәуелсіз Ұрпағы» Атырау қоғамдық жастар ұйымы» Қоғамдык Бірлестігі 56
3.     Услуги по организации конкурса инновационных идей, направленной на поддержку молодежных стартап проектов
1. 201 Dauletten қайырымдылық қоры 53
2. 202 Атырауский филиал “Республиканское общественное объединение “Единая детско-юношеская организация “Жас Ұлан”” 69
3. 203 «Жастарды қолдау орталығы» қоғамдық 78
4.     Услуги по реализации, направленной на развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения
1. 801 “Республиканское студенческое движение “Альянс студентов Казахстана” 65
2. 802 Общественный Фонд «Фонд социального развития «Сана» 76

 

Сараптама комиссиясының қорытынды отырысына сілтеме:

https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/568529311537601

Сараптау комиссиясының хатшысы ______________ / Бисембиев Ж.О.