График прямых эфиров, посвященных итогам грантовых проектов

Публикация: 10.11.2022


Күн -Дата Уақыт – Время Жоба Гранталушы Проект Грантополучатель
1. 14.11. 10:00 Уәкілетті лауазымды адамдардың азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылы жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу “ЗУБР “Консалтинг-орталығы”мекемесі Проведение комплекса мероприятий по взаимодействию уполномоченных должностных лиц с институтами гражданского общества Учреждения «Консалтинг-Центр «ЗУБР»
2. 14.11. 10:30 «Жасыл Ел»  республикалық жастар еңбек жасақтары қызметі маусымының ашылуы мен жабылуын ұйымдастыру және өткізу “Жасыл ел” жастар еңбек жасақтарының республикалық штабы ” ЖМ Организация и проведение открытия и закрытия сезона деятельности Республиканских молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел». ЧУ «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»
3. 14.11. 11:00 «Асар» үшжақты әріптестікті дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу  

“SDC”ҚҚ

Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие трехстороннего партнерства «Асар»  

ОФ «SDC»

4. 14.11. 11:30 Жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік пен құмар ойындардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру “Жас Отан” Жастар қанатының Республикалық Қоры ” КҚ Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. КФ «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан»
5. 14.11. 12:00 «Көршілер» халықаралық білім беру лагерін ұйымдастыру Батыс Қазақстан облысы бойынша” Болашақ ” КҚ Организация международного образовательного лагеря «Соседи». КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области”
6. 14.11. 12:30 Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету және Қазақстан халқының салт-дәстүрлерін насихаттау жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыру “Қазақстан жастарының Конгресі”қауымдастық нысанындағы ЗТБ Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана»
7. 14.11. 14:30 ҮЕҰ, сарапшылар қауымдастығының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысуын кеңейту “Даму Қазақстандық ассоциациясы” ЗТБ Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»
8. 14.11. 15:00 Жануарларға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға бағытталған «Birgemiz: Ayala» жобасы “Green Help”ҚБ Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным ОО «Green Help»
9. 14.11. 15:30 «Армандар орындалады» акциясын ұйымдастыру және өткізу “Медицинская молодежь”РҚБ Организация и проведение акций «Армандар орындалады». РОО «Медицинская молодежь»
10. 14.11. 16:00 ҮЕҰ академиясы “Азаматтық бастама орталығы”ҚБ Академия НПО ОО «Центр гражданской инициативы»
11. 14.11. 16:30 Гендерлік мұқтаждықтармен қажеттіліктер картасы: этникалық топтың, өңірдің және таптың әсері “Қазақстанның тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері институты”ҚҚ Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса. ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»
12. 14.11. 17:00 Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру “Маңғыстау облысының қоғамды дамыту мәселелері жөніндегі Азаматтық Альянсы” қауымдастығы нысанындағы ЗТБ Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества»
13. 14.11. 17:30 Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру «Алматы студенттер Альянсы» КҚ Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи. «Алматы студенттер Альянсы» КҚ
14. 16.11. 10:00 «Тәуелсіздік ұрпағы» жобасын іске асыру “Даму Қазақстандық ассоциациясы” ЗТБ Реализация проекта «Поколение Независимости» ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»
15. 16.11. 10:30 Жастар арасында синтетикалық есірткінің таралуының алдын алу “Серғали-Түркістан”ҚБ Профилактика распространению синтетических наркотиков среди молодежи. ОО «Сергали-Туркестан»
16. 16.11. 11:00 Қарттар үйлеріне, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына волонтерлерді тарту бойынша «Birgemiz: Qamqor» жалпыұлттық жобасын іске асыру “Мүгедектер қоғамы ” ҚБ Мархабат.KZ” Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения ОО «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ»
17. 16.11. 11:30 Волонтерлердің балалар үйіндегі балаларға және жастарға, өмірлік қиын жағдайға тап болған  халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарындағы балаларға қатысты тәлімгерлік практикасын енгізу бойынша «Birgemiz: Sabaqtastyq» жалпыұлттық жобасын іске асыру “QOLDAU” білім беру ұйымдарының Қамқоршылық кеңесі ” ҚБ Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения ОО «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU»
18. 16.11. 12:00 Аға ұрпақты волонтерлік қызметке тарту бойынша «күміс волонтерлік» жобасын іске асыру “Қызылорда еріктілері” ҚҚ Реализация проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность ОФ «Волонтеры Кызылорды»
19. 16.11. 12:30 Үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін республикалық азаматтық орталықтың қызметін ұйымдастыру және дамыту “Қазақстанның Азаматтық Альянсы” қауымдастық нысанындағы ЗТБ Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»
20. 16.11. 14:30 Қоғамдық кеңестер институтын дамыту “Eurasian Expert Council” ҚҚ Развитие института общественных советов  

ОФ «Eurasian Expert Council»

21. 16.11. 15:00 Шетелде тұратын және оқитын қазақ жастарын топтастыру бойынша жобаларды жүзеге асыру “Бірге” ҚҚ Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом ОФ «Бірге»
22. 16.11. 15:30 Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазарту, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға үйрету жөніндегі «Birgemiz: Taza Álem» жалпыұлттық жобасын іске асыру “Әлеуметтік жобалар қоры” КҚ Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора КФ «Фонд социальных проектов»
23. 16.11. 16:00 Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған ақпараттық-консультация беру қызметі ООИ ЗКО “Жеңіс” Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане ООИ ЗКО “Жеңіс”
24. 16.11. 16:30 Жастар арасында отбасылық құндылықтарды нығайту шараларын институционализациялау “Замандас 21” ҚҚ Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи ОФ «Замандас 21»
25. 16.11. 17:00 Инклюзивті қоғамды құруға және дамытуға бағытталған жастардың бастамаларын қолдау “Қорған-М”ҚБ Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества. ОО «Корган-М»
26. 16.11. 17:30 Қылмыстық жазасын өтеген жастарды оңалту және бейімдеу бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу “Антарес А”қоғамдық қоры Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание. Общественный фонд «Антарес А»
27. 17.11. 10:00 Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу Жаңару “сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы” РҚБ Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи. РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару»
28. 17.11. 10:30 Жастар арасында мықты отбасы құндылықтарын қалыптастыру “Жария “халықаралық орталығы” ҚҚ Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи ОФ «Международный центр «Жария»
29. 17.11. 11:00 Сараптама алаңын құру және өңірлік сараптама қоғамдастықтарының белсенділігін арттыру Серпін “ұлттық әлеуметтік даму қоры” ҚҚ Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ ОФ «Национальный фонд социального развития «Серпін»
30. 17.11. 11:30 Жоғалған адамдарды іздеу, апаттар қаупін азайту және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою жобаларына волонтерді тарту бойынша «Birgemiz: Úmit» жалпыұлттық жобасын іске асыру “Қызылорда еріктілері” ҚҚ Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ОФ «Волонтеры Кызылорды»
31. 17.11. 12:00 Жастар арасында мемлекеттік тілді кеңінен танымал ету  жөнінде іс-шаралар өткізу “Қазақстанның Педагогикалық Ғылымдар академиясы”ҚБ Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи ОО «Академия Педагогических Наук Казахстана»
32. 17.11. 12:30 Жастар арасында суицидттердің алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру. “Doktor S. N.”ҚҚ Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. ОФ «Doktor S.N.»
33. 17.11. 14:30 Жастар ресурстық орталықтарының қызметін жетілдіру бойынша шаралар кешенін қабылдау “Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы”ҚБ Принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности молодежных ресурсных центров. ОО «Сообщество молодежных работников»
34. 17.11. 15:00 Мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету. “Самал” РО Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. ООИ РЦ «Самал»
35. 17.11. 15:30 Қазақстандағы БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын іске асыруға азаматтық қоғам институттарын тарту “Жасыл экономика және G-Global-ды дамыту Коалициясы” ЗТБ Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане ОЮЛ «Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global»
36. 17.11. 16:00 NEET жастарының жұмыспен қамтылуын және әлеуметтенуін қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру “Адырна “ұлттық-этнографиялық бірлестігі”ҚҚ Разработка и реализация мер по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET ОФ «Национально-этнографическое объединение «Адырна»
37. 17.11. 16:30 Азаматтық қоғамда жаңа формация көшбасшыларын қалыптастыру бойынша жобалық кеңсенің қызметін ұйымдастыру “ТРИНТА” жеке қоры Организация деятельности проектного офиса по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе Частный фонд «ТРИНТА»
38. 17:00 Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша «Fitness Park KZ» жобасын іске асыру “Серғали-Түркістан”ҚБ Реализация проекта «Fitness Park.KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи ОО «Сергали-Туркестан»
39. 17.11. 17:30 Ауылда азаматтық бастамаларды дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру “Жастар салауатты өмір салты үшін”ЖҚБ Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе МОО «Молодежь за здоровый образ жизни»
40. 18.11. 10:00 Халықтың әртүрлі топтарын цифрлық, қаржылық, тілдік, компьютерлік сауаттылыққа оқытуда волонтерлік көмек көрсету бойынша «Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасын іске асыру  

“Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы”ҚБ

Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности  

ОО «Сообщество молодежных работников»

41. 18.11. 10:30 Қаржылық сауаттылық отбасынан басталады (онлайн жоба) “Жастар салауатты өмір салты үшін”ЖҚБ Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). МОО «Молодежь за здоровый образ жизни»
42. 18.11. 11:00 Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, науқастарды күтуге, оның ішінде хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде және т. б. көмек көрсету бойынша «Birgemiz: Saýlyq» жалпыұлттық жобасын іске асыру “Медицинская молодежь”РҚБ Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. РОО «Медицинская молодежь»
43. 18.11. 11:30 «Қазақстанға 100 идея» жастардың инновациялық белсенділігін дамыту. “Шығармашылық жобалар орталығы” РМББҰ Развитие инновационной активности молодежи «100 идей для Казахстана». РМОО «Центр творческих проектов»
44. 18.11. 12:00 Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын іске асыру  «Даналық» ҚБ Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl мura» по сохранению объектов историко-культурного наследия ОФ «Даналық»
45. 18.11. 12:30 Халықтың электоралдық  мәдениеті мен белсенділігін нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру

 

“Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы” ҚБ Разработка и реализация комплекса мер по укреплению электоральной культуры и активности населения ОО «Сообщество молодежных работников»
46. 18.11. 14:30 Кәсіптік бағдар беруге, жастарды еңбек нарығының қажеттіліктері туралы ақпараттандыруға бағытталған іс-шараларды іске асыру “АСК “Республикалық студенттер қозғалысы”ҚБ Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда. ОО «Республиканское студенческое движение «АСК»
47. 18.11. 15:00 Қиын өмірлік жағдайға тап болған балалары бар отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру “Дағдарыс орталықтарының одағы” ЗТБ Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. ОЮЛ «Союз кризисных центров»
48. 18.11. 15:30 Азаматтық қоғамды нығайту жөніндегі қоғамдық-саяси іс-шараларды өткізу “Қазақстанның Азаматтық Альянсы” қауымдастық нысанындағы ЗТБ Проведение общественно-политических мероприятий по укреплению гражданского общества ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»
49. 18.11. 16:00 Жастар арасында экологиялық мәдениетті нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру “Қазақстанның Экологиялық Қоры”ҚҚ Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи ОФ «Экологический фонд Казахстана»
50. 18.11. 16:30 Арнайы Ислам интернет порталының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету “Kazislam.kz” “Дінтанушылар конгресі”ҚБ Обеспечение эффективного функционирования специального Исламского интернет портала “Kazislam.kz” ОО «Конгресс религиоведов»
51. 18.11. 17:00 Радикалды идеологиядан зардап шеккен адамдарды оңалту мен бейімдеуді ұйымдастыру “Ақниет “ақпараттық-насихаттау және оңалту орталығы”ҚҚ Организация реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от радикальной идеологии ОФ «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет»
52. 18.11. 17:30 Жастардың белсенді азаматтық ұстанымын, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін, басқалардың пікіріне толеранттылықты қалыптастыру «Жеті Жарғы» ҚБ Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других. ОФ «Жеті Жарғы»
53. 21.11. 10:00 «Жас журналистер мектебі» жобасын жүзеге асыру “Қазақстан жастарының Конгресі” ЗТБ Реализация: проекта «Школа молодых журналистов» ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»
54. 21.11. 10:30 «Жеті түс» жобасын жүзеге асыру

арқылы бейнелеу –нерін дамыту

 

«Ақтау қалалық суретшілер одағы» қоғамдық бірлестігінен Развитие искусства путем реализации проекта «Жеті түс» «Ақтау қалалық суретшілер одағы» қоғамдық бірлестігінен
55. 21.11. 11:00 Отбасылық-демографиялық саясатты іске асыру «Саламатты Ел» ҚБ Реализация семейно-демографической политики ОФ «Саламатты Ел»
56. 21.11. 11:30 Жастар театрының жұмысын ұйымдастыру «JasART » жеке меншік мекемесі Организация работы Молодежного театра «JasART » жеке меншік мекемесі
57. 21.11. 12:00 Әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған шағын гранттар

 

МОО “Түпқараған жастары” Малые гранты для реализации социальных проектов МОО “Түпқараған жастары”
58. 21.11. 12:30 Жастар арасындағы әлеуметтік бағдар “Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы”ҚБ Социальное ориентирование среди молодежи. ОО «Сообщество молодежных работников»
59. 21.11. 14:30 «Маңғыстау облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін азаматтық орталықты ұйымдастыру және дамыту» жобасы Маңғыстау облысының қоғамды дамыту мәселелері жөніндегі Азаматтық Альянсы Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Мангистауской области Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества
60. 21.11. 15:00 Жастар ұйымдарының көшбасшылары үшін ТМД елдеріне тағылымдамалар “Бекен” жас көшбасшылар Достастығы Стажировки в страны СНГ для лидеров молодежных организаций  

Содружество молодых лидеров «Бекен»

61. 21.11. 15:30 «Мемлекеттік органдар мен БАҚ арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды дамыту бойынша жұмысты ұйымдастыру» жобасы “Эко Маңғыстау” ҒӨБ Организация работы по развитию диалога и взаимодействия между государственными органами и СМИ НПУ «Эко Мангистау»
62. 21.11. 16:00 Отбасы институтын нығайту бағытында іс-шаралар кешені

 

 

“Шаңырақ 2008” РҚБ

Комплекс мероприятий по укреплению института семьи  

ОО “Шанырак 2008”

63. 21.11. 16:30 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту» жобасы “Даму Қазақстандық ассоциациясы” ЗТБ Развитие антикоррупционной культуры ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму»
64. 21.11. 17:00 «Халық арасында патриотизмді қалыптастыруға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін кеңінен насихаттауға және  бағытталған іс-шараларды жүргізу» жобасы “Асер”ҚБ Проведение мероприятий среди населения, направленных на формирование патриотизма и популяризации государственных символов Республики Казахстан ОО «Асер»
65. 21.11. 17:30 «Сарыарқа адалдық алаңы» жобасының қызметін ұйымдастыру

 

“Бізбен бірге” ҚҚ Организация деятельности проекта “Сары-Арқа адалдық алаңы” ОФ “Вместе с нами”
66. 22.11. 10:00 Қостанай облысы этностарының жалпыазаматтық бірегейлігін қалыптастыру  

“ГрИн” Қостанай облысының Азаматтық альянсы ” қоғамдық қоры

Формирование общегражданской идентичности этносов Костанайской области Общественный фонд «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»
67. 22.11. 10:30 Радикалды діни экстремизм мен терроризм идеологиясына қарсы ақпараттық – насихаттық материалдарды дайындау және насхат жұмысын жүргізу. «Ой-сана» психологтер Қоғамдық бірлестігі Подготовка информационно – пропагандистских материалов и проведение пропагандистской работы против идеологии радикального религиозного экстремизма и терроризма «Ой-сана» психологтер Қоғамдық бірлестігі
68. 22.11. 11:00 «Тіл – қазына» жобасы “ORKEN2018” ЖММ Проект «Тіл — қазына» ЧУ «ORKEN2018»
69. 22.11. 11:30 Студенттік өзін-өзі басқару және волонтерлік қызметті дамыту жобасын жүзеге асыру бойынша қызметтер

 

“Сана” әлеуметтік Даму Қоры ” ҚҚ Услуги по реализации, направленной на развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения ОФ «Фонд социального развития «Сана»
70. 22.11. 12:00 Облыстың ауылдық үкіметтік емес ұйымдарын қолдауға бағытталған жобаны жүзеге асыру “ГрИн Қостанай облысының Азаматтық Альянсы”қоғамдық қоры Реализация проекта, направленного на поддержку сельских неправительственных организаций области Общественный фонд «Гражданской Альянс Костанайской области ГрИн»
71. 22.11. 12:30 Жастардың стартап жобаларын қолдауға бағытталған инновациялық идеялар байқауын ұйымдастыру бойынша қызметтер

 

«Жастарды қолдау орталығы» ҚБ Услуги по организации конкурса инновационных идей, направленной на поддержку молодежных стартап проектов «Жастарды қолдау орталығы» ҚБ
72. 22.11. 14:30 Халық арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру  бағытында кешенді іс-шаралар өткізу “Логос Атырау” ққ Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания среди населения ОФ “Логос Атырау”
73. 22.11. 15:00 Жоғары және орта кәсіптік оқу орындарында студенттік өзін-өзі қалыптастыру жүйесін дамыту «Ақтау студенттер Альянсы» корпоративтік қоры Развитие системы студенческого самоуправления в высших и средних специализированных учебных заведениях «Ақтау студенттер Альянсы» корпоративтік қоры
74. 22.11. 15:30 “Маңғыстау жастары” Жастар интернет телеарнасының қызметін ұйымдастыру және www.mangystauzhastary.kz интернет порталын ақпараттық сүйемелдеу

 

«Қолдау» орталығы» жекеменшік мекемесі Организация деятельности молодежного интернет телеканала «Маңғыстау жастары» и информационное сопровождение интернет портала www.mangystauzhastary.kz «Қолдау» орталығы» жекеменшік мекемесі
75. 22.11. 16:00 Жұмысшы жастар арасында белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру «Риза-ана» қоғамдық қоры Формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодёжи «Риза-ана» қоғамдық қоры
76. 22.11. 16:30 Гендерлік теңдікті ілгерлетуге бағытталған іс-шаралар кешені “Шаңырақ 2008” ҚБ Комплекс мероприятий, направленных на продвижение гендерного равенства ОО “Шанырак 2008”
77. 22.11. 17:00 Жастардың құқықтық мәдениетін арттыруға бағытталған іс-шараларды өткізу “Серғали-Түркістан” ҚБ Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи. ОО «Сергали-Туркестан»
78. 22.11. 17:30 Алматы облысында гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын  қамтамасыз ете  отырып, «ZHAS PROJECT»  жастардың әлеуметтік осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асыру. “Тамшыбұлақ” қоғамдық бірлестігі Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской области Общественное объединение «Тамшыбулак»
79. 23.11. 10:00 Қарағанды ​​облысында  гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын  қамтамасыз ете  отырып, «ZHAS PROJECT»  жастардың әлеуметтік осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асыру. “Жас Ұлан” бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы ” РҚБ Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Карагандинской области РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан»
80. 23.11. 10:30 Маңғыстау облысында  гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын  қамтамасыз ете  отырып, «ZHAS PROJECT»  жастардың әлеуметтік осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асыру. МОО «Түпқараған жастары»

 

Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Мангистауской области МОО «Түпқараған жастары»
81. 23.11. 11:00 Тұрғындардың, жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында кешенді шаралар ұйымдастыру «Әділ Өмір» қоғамдық бірлестігі Организация комплекса мер по повышению правовой грамотности населения, молодежи «Әділ Өмір» қоғамдық бірлестігі
82. 23.11. 11:30 Этномәдени бірлестіктер өкілдері, жастар арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру “Шаңырақ 2008” ҚБ Формирование гражданской идентичности среди представителей этнокультурных объединений, молодежи ОО “Шанырак 2008”
83. 23.11. 12:00 «Спорт. Өмір. Саулық» және жастар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру жобасын жүзеге асыру бойынша қызметтер (жастар арасында суицидтің, СПИД-тің, нашақорлық пен алкоголизмнің, интернет пен құмар ойындарға тәуелділіктің алдын-алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру) “Әлеуметтік бағдарламалар Орталығы”ҚҚ Услуги по реализации «Спорт. Өмір. Саулық» и проекта по повышению правовой грамотности среди молодежи (профилактика суицида, СПИДа, наркомании и алкоголизма, зависимости от интернета и азартных игр среди молодежи, формирование здорового образа жизни) ОФ “Центр социальных программ”
84. 23.11. 12:30 Ақселеу Сейдімбек атындағы жас ақындар мен жазушылардың, көсемсөз шеберлерінің республикалық әдеби-шығармашылық байқауын ұйымдастыру “Қарағанды облысының жастар және балалар ұйымдарының одағы”ЖҚБ Организация республиканского литературно-творческого конкурса молодых поэтов и писателей, мастеров журналистики имени Акселеу Сейдимбека  

МОО «Союз молодежных и детских организаций Карагандинской области»

85. 23.11. 14:30 «Бақытты отбасы» отбасы соттары жанындағы отбасын ресурстық қолдау орталықтарының қызметін ұйымдастыру “Құқық”ҚҚ Организация деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы». ОФ «Право»
86. 23.11. 15:00 Түркістан облысында  гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын  қамтамасыз ете  отырып, «ZHAS PROJECT»  жастардың әлеуметтік осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асыру. “Қазақстан жастарының Конгресі” ЗТБ Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Туркестанской области ОЮЛ «Конгресс молодёжи Казахстана»