Біз мемлекетпен үкіметтік емес ұйым арасындағы көпірміз – Ғалым Құрман