Сұрақ-жауап

Ұсынылған әлеуметтік жобаның ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігін негіздеу?

Өтінімнің бұл бөлігінде жоба шеңберінде ұсынылып отырған қызмет ұйымның жарғысына сәйкес келетіндігі жөнінде ақпаратты көрсету қажет. Ол ақпаратты растайтын ұйым жарғысының тармақтарын көрсету қажет.

Ұйымның тұрақтылықты қамтамасыз етудегі және (немесе) нәтижелерді одан әрі ілгерілетудегі рөлі қандай?

Өтініш берушінің осы нәтижелерді одан әрі ілгерілетуге қалай қатысатындығын түсіндіру қажет. Мысалы, ол заңнаманы жетілдіру жөніндегі жұмыс тобына кіреді және депутаттармен немесе уәкілетті органдармен серіктестікте әзірленген ұсыныстарды алға тартады.

Бұл жобаны қаржыландыру аяқталғаннан кейін де дамитынын дәлелдеу үшін бұл процесті мүмкіндігінше нақты етіп сипаттау қажет.

Пайыздық қатынаста әкімшілік шығыстар бойынша талаптар белгіленген бе?

Ережелермен әкімшілік шығыстарға пайыздық қатынаста талаптар белгіленбеген, бірақ сонымен бірге әкімшілік шығындар бойынша шығыстар жобаны іске асыруға бағытталған тікелей шығыстар бойынша сомадан аспауға тиіс екенін ескеру ұсынылады.

Өтініш берушінің жобалық командасының құрамын толтыру кезінде не назар аудару керек?

Жобада лауазымы, қызметкерлердің тәжірибесін көрсету қажет сондай-ақ жоба шеңберіндегі әрбір қызметкердің міндеттерін толықтай сипаттау қажет.

Өтініш берушінің әлеуметтік жобаны іске асыру үшін материалдық-техникалық база ретінде не көрсету керек?

Бұл жерде ұйымнің көрсету қажет ресурстарі: материалдық (компьютерлер, сканерлер, автомобильдер, офис және т.б.) және қаржылық (қолданыстағы шоттар, бухгалтерлік баланстар, есеп айырысу шоттарындағы қаражат қозғалысы бойынша шектеулер туралы ақпарат.

Өтініш берушінің әлеуеті туралы мәліметтерде не жазу қажет?

Өтінімнің осы бөлігінде өтінім берушінің жобаны шын мәнінде тиімді іске асыра алатыны және ол үшін қажетті ресурстар бар екендігі туралы ақпаратты көрсету қажет.

Өтініш берушінің әлеуеті туралы мәліметтерде не жазу қажет?

Өтінімнің осы бөлігінде өтінім берушінің жобаны шын мәнінде тиімді іске асыра алатыны және ол үшін қажетті ресурстар бар екендігі туралы ақпаратты көрсету қажет.

Егер грант үш жылға есептелген болса, 3 жылға арналған іс-шараларды көрсете отырып, 4 және 5-қосымшаларды ұсыну қажет пе? Немесе керек 3-қосымшаның әрбір жыл?

Егер грант 3 жылға есептелген болса, әр жылға 4 және 5 қосымша ұсыну қажет.

Грант тақырыбы бойынша өтініш берушінің жұмыс тәжірибесі?

Осы тармақта соңғы 3 жылда алдыңғы ұқсас әлеуметтік жобаларды көрсету қажеттілігіне назар аудару қажет. Кестенің әрбір бағанын толтыру қажет.

Әлеуметтік жобаны іске асыруды бақылау жоспары дегеніміз не?

Ағымдағы жағдайды жоспармен салыстыру және қажет болған жағдайда жағдайды жақсарту үшін жобаның орындалу барысын үнемі бақылау үшін мониторинг жоспары жасалады. Бұл жоспар кестелік түрде жобаның барлық мазмұнын көрсетеді.

Мемлекеттік органдардың және донорлық ұйымдардың қаржыландырусыз ҮЕҰ жүзеге асыратын жобалар «Грант тақырыбы бойынша өтініш беру тәжірибесі» бағанында көрсетіле ала ма?

Осы бағанда сіз өтінім берілген грант тақырыбына байланысты кез-келген тәжірибені көрсете аласыз.

Мақсатты топтарда кімді көрсету керек (әлеуметтік жобаны іске асырудан пайда кім алады)?

Мақсатты топтың атауын көрсету керек (мысалы: БАҚ / ҮЕҰ / мемлекеттік органдардың балалар / жастар өкілдері және т.б.), ұсынылған жоба аясында қамту жоспарланған саны және жас ерекшеліктері. Ұсынылған жобаның нақты мақсатты аудитория үшін қаншалықты пайдалы болатындығын түсіндіру қажет.

Қаржыландырудан және (немесе) нәтижелерді алға тартқаннан кейін қызметті жалғастыру мүмкіндігі нені білдіреді?

Бұл бөлімде грант қаражаттары аяқталғаннан кейін жоба нәтижелерімен не болатынын, жоба аясында алынған нәтижелердің қалай қамтамасыз етілетінін түсіндіру қажет. Өтініш беруші қандай ресурстарға байланысты осы жобаға қол жеткізуді жоспарлағаны көрсетілуі керек.

Жұмыстарды жүргізу туралы мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау (қажеттіліктерді бағалау) бойынша қандай ақпараттар көрсетілу қажет?

Бұл тармақта ҮЕҰ-өтініш беруші осы жобаны шешуге бағытталған қоғамдағы проблеманы қалай анықтағанын, қажеттіліктерді бағалау қалай жүргізілгенін сипаттау қажет.

Жобаның әлеуметтік серіктестерінде және мүдделі тарап ретінде кімдер бола алады? Әркімге келісім керек пе?

Бұл басқа ҮЕҰ, халықаралық ұйымдар, тренерлер, спикерлер, сарапшылар немесе консультанттар, жобаны пилоттау немесе іске асыру жүзеге асырылатын ұйымдар, ғылыми-зерттеу ұйымдары, жобаны іске асыруда қолдау көрсететін мемлекеттік органдар, ақпараттық қолдау көрсететін ақпараттық порталдар болуы мүмкін. , осы жобаны қаржыландыратын кез-келген басқа ұйымдар. Егер бұл ұйымдар серіктес ретінде көрсетілген болса, олардың келісімі қажет. Егер сіз оларды мүдделі тараптар ретінде көрсетсеңіз және кесте астына олардың серіктес емес екенін жазсаңыз, онда келісудің қажеті жоқ.

Әлеуметтік жоба үшін мақсатты топтың кері байланысында не көрсету керек??

Бұл бөлімде жоба барысында мақсатты топпен байланыс қалай қамтамасыз етілетіні және мақсатты топтың жобамен қанағаттану деңгейі қалай өлшенетіндігі сипатталуы керек.

«Әлеуметтік жоба туралы негізгі ақпарат» бөлімінде?

Жобаның мазмұнын қысқаша, бірақ нақты сипаттау қажет. Бұл бөлімді барлық алдыңғы бөлімдер жазылып біткеннен кейін соңғы кезекте толтыру ұсынылады. Бұл жобаны барынша айқын сипаттауға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік жобаның қандай қауіптері бар?

Бұл бөлімде жобаның барысы мен нәтижесіне әсер етуі мүмкін ықтимал қауіптерді көрсету қажет. Оған форс-мажорлық жағдайлар кірмейді, жобаны іске асыру кезінде туындауы мүмкін болжамды қиын жағдайларды көрсету қажет. Тәуекелдердің мысалдары: егін жинау маусымына байланысты ауыл тұрғындары үшін жергілікті өзін-өзі басқару семинарларына қатысудың төмендігі.

Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру үшін шығындар сметасын қалай толтыру керек?

«Өлшем бірлігі» (мысалы, Ай, адам, қызмет, дана, аймақтар, адам*күн және т.б.), «саны» (қанша ай/қызмет/дана/адам жоспарланған), «құны» (әрбір Сан қанша тұрады) жолдарын толтыру арқылы әрбір мақаланың мағынасын ашып көрсету қажет.

Жобаны әзірлегеннен кейін шығыстар сметасын жасау ұсынылады. Сметада тексерілген нақты қаржылық ақпарат болуы тиіс. Шығыстар баптары нақтылануы тиіс. Сауда маркасын көрсетпей тауарлардың әрбір атауы бойынша шифрын ашу.

Әлеуметтік жоба шешуге бағытталған проблемалар бойынша ағымдағы жағдайды сипаттау?

Ағымдағы жағдайды сипаттап, жоба бағытталған мақсатты топтың қажеттіліктері мен проблеманың болуын растайтын мәліметтерді көрсететін ақылға қонымды ақпарат ұсынумен проблеманың болуын растау қажет. Проблемалар өтініш берушінің көзқарасынан емес, жобаға бағытталған адамдар тұрғысынан тұжырымдалуы керек.

3-қосымшадағы «тиісті аймақтағы жұмыс тәжірибесі» 5-тармағын толтыру қажет пе? Оны жоюға бола ма?

Бұл тармақ белгілі бір өңірде әкімдіктер ҮЕҰ үшін гранттар беру жоспарында көзделген гранттар тақырыптары бойынша өтінім берген жағдайда ғана толтырылады. Ұйым аталған аймақта тәжірибесі жоқ болса да, бұл тармақты жоюға болмайды.

ҮЕҰ өкілдері конкурстық комиссияның құрамына кіре ала ма?

Конкурсқа өтінім беруші ретінде қатысатын ҮЕҰ конкурстық комиссияның мүшелері бола алмайды. Конкурстық комиссияның сарапшылары міндетті түрде мүдделер қақтығысы туралы хабарлама толтырады.

Конкурстық комиссияның сарапшысы кім бола алады?

Грант бағыттары бойынша қажетті кәсіптік білімі бар, грант бағыты бойынша кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі бар, сондай-ақ гранттар беруге арналған конкурстың өтініш берушілерімен мүдделер қақтығысы жоқ кез келген жеке тұлға сарапшы бола алады. Сарапшылар тізілімі туралы толығырақ мына сілтеме бойынша танысуға болады: https://cisc.kz/ru/categories/29.

Конкурстық комиссияны кім және қалай қалыптастырады?

Конкурстық комиссияның құрамын оператор тізілімге енген сарапшылар қатарынан қалыптастырады. Сарапшылар тізілімі-оператор мен үкіметтік емес ұйымдар ұсынған тұлғалар арасынан үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор қалыптастыратын сарапшылар тізімі. Тізілім тұрақты негізде қалыптастырылады және орталықтың сайтында орналастырылады. Конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының 70% – ы ҮЕҰ ұсынған сарапшылардан, 30% – ы оператор ұсынған сарапшылардан құралады.

Конкурстық комиссияға кім кіреді және ол қалай жұмыс істейді?

Ережеге сәйкес, ҮЕҰ өтінімдерін бағалауды жүргізу және гранттар беру үшін Оператор грант алушыларды іріктеу мақсатында өтінімдерді бағалау үшін конкурстық комиссия қалыптастырады.

2017 жылдан бастап Орталық тұрақты негізде сарапшылар тізілімін жүргізеді, одан сарапшылар конкурстық комиссияға іріктеледі. Бұл комиссия 15 адамнан аспайтын тақ мүшелерден тұрады және сарапшылар тізіліміне енгізілген кандидаттар қатарынан гранттар жоспарында көрсетілген мемлекеттік гранттарды ұсыну бағыттарына сүйене отырып қалыптастырылады, бұл ретте конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының 30% – ын Орталық, ал 70% – ын үкіметтік емес ұйымдар ұсынады.

Бұл ретте конкурстық комиссияның құрамына кіретін сарапшылар өтініш берушілермен мүдделер қақтығысы болмауы тиіс, мысалы, ҮЕҰ-ның мүшелері, жұмыс істейтін құрылтайшылары болмауы немесе басқару органының мүшелері, ҮЕҰ басшылары болмауы тиіс, соңғы жыл ішінде көрсетілген қызметтер үшін ақы алу немесе ҮЕҰ-дан тікелей қаржылық қолдау алу, үкіметтік емес ұйымның қызметкерлерімен жақын туыстық байланыс болуы немесе өзге де әлеуетті мүдделер қақтығысы болуы тиіс.

Комиссия құрылғаннан кейін Орталық қатысуға жіберілген өтінімдерді бағалау жүргізу үшін комиссия мүшелеріне жібереді. Сарапшы оған бағалау үшін келіп түскен әрбір өтінімді зерделейді және бекітілген критерийлерге сәйкес баллдық жүйе бойынша бағалайды. Әрбір көрсеткіш бойынша балдар жинақталады және жалпы балл қойылады. Бағалау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде конкурстық комиссияның отырысы өткізіледі, онда оның мүшелері қорытынды шығарады және өтінімдері бағалау нәтижелері бойынша ең жоғары балл жинаған ҮЕҰ әрбір тақырыбы бойынша грант беру туралы шешім қабылдайды.

Айта кету керек, мемлекеттік гранттық қаржыландыру жүйесінде өтінімдер кешенді түрде бағаланады. Сарапшы ұсынылған жұмыс жоспарын, өтінімнің мазмұны мен мәнін ғана емес, осы бағыт бойынша ұйымның қолда бар тәжірибесіне, көрсетілген қаржылық шығындардың негізділігіне, ұйым қызметкерлерінің тәжірибесі мен біліктілігіне, ұсынылған жоба нәтижелерінің қол жетімділігі мен тұрақтылығына қарайды. Бұл ретте өтінім берушіде грант алу үшін соманы мақсатты төмендетудің қажеттілігі жоқ,өйткені смета күнтізбелік жоспарға және мәлімделген жұмыс көлеміне сәйкес бағаланады. Жалғыз шарт: сұралатын грант сомасы гранттар жоспарында бекітілген сомадан аспауы тиіс.

Отырыс және конкурстық комиссияның қорытындысын енгізу нәтижелері бойынша Орталық конкурс жеңімпаздары туралы ақпаратты жариялайды және гранттар беру туралы шарттар жасасуға кіріседі.

Конкурстық комиссия мүшелері грант құнын төмендетуді есепке ала ма?

Жоқ. Гранттың құнын төмендету бағалау критериліріне жатпайды

Грант алған үкіметтік емес ұйымдардың міндеттемелерін орындамаған немесе сапасыз орындаған кезде жауапкершілік қарастырыла ма?

Қазақстан Республикасында республикалық бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі жауапкершілік Бюджеттік және Азаматтық кодекстермен регламенттеледі, оған сәйкес түпкі алушылар олардың нысаналы және негізделген пайдалануына жауапты болады.

Бюджет кодексінің нормаларына сәйкес грант алушы бюджет қаражатын түпкілікті алушы болып табылады.

Жауапкершіліктің түрлері:

  • Авторлық және сабақтас құқықтар бұзылған жағдайда ҚР Қылмыстық Кодексінің 198 бабына сәйкес жауапкершілік қарастырылған.
  • Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiн заңсыз пайдалану, сол сияқты авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiнiң контрафактiлiк даналарын өткiзу мақсатында иемдену, сақтау, алып өту немесе дайындау не авторлықты иемденiп алу немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу – сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.

2. Дәл сол іс-әрекеттер, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса немесе айтарлықтай залал не автордың немесе өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне елеулі зиян келтiрсе не бірнеше рет жасалса, – бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген:

1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

2) iрi мөлшерде жасалған немесе iрi залал келтiрген;

3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған іс-әрекеттер –белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

4. Осы баптың екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған іс-әрекеттер – үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

  • Әлеуметтік жобаларды іске асыру кезінде алаяқтық немесе ұрлық.

ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы мыналарды көздейді:

1. Алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену – мүлкі тәркіленіп, бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

2) алып тасталды – ҚР 21.01.2019 № 217-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып;

4) ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен;

5) мемлекеттік сатып алу саласында жасалған алаяқтық – мүлкi тәркiленiп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Мынадай:

1) ірі мөлшерде;

2) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған алаяқтық, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;

3) екі немесе одан да көп адамға қатысты;

4) бірнеше рет жасалған алаяқтық –

мүлкi тәркiленіп, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда, мүлкi тәркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жымқырылған мүліктің он еселенгеннен жиырма еселенгенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген іс-әрекеттер, егер оларды:

1) қылмыстық топ жасаса;

2) аса iрi мөлшерде жасалса, – мүлкi тәркiленiп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Өтпей қалды деп танылған тақырыптармен не болады?

Уәкілетті орган қажет болған жағдайда жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, одан кейін қайта конкурс өткізіледі.

Егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бір өтінім беру себебі бойынша бұрын өтпеді деп танылған гранттардың бір немесе бірнеше тақырыптары бойынша конкурсты қайта өткізу кезінде алдыңғы өтінім берушіден бір ғана өтінім берілсе, онда оның өтінімі конкурстық комиссияның қарауына жатады.

Өтінімді қай тілде жіберу қажет?

Өтінімдер қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылуы мүмкін.

Конкурсқа өтінімдер мемлекеттік және орыс тілінде беріледі ма?

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығымен бекітілген Үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру және оларды іске асыру мониторингін жүзеге асыру қағидаларының 15-тармағына сәйкес “өтінім беруші операторға мелекеттік немесе орыс тілдерінде өтінім енгізеді”.

Сараптама комиссиясының мүшесі үшін өтінімді мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аудару қажет болған жағдайда, Орталық өтінімдерге кәсіби аудару жасайды.

Конкурс қанша кезеңнен өтеді?

Жалпы конкурс үдерісі келесі кезеңдерден тұрады:

  • ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру жоспарын бекітеді;
  • Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мемлекеттік гранттарды ұсыну конкурсының басталуы туралы хабарландыруды жариялайды;
  • 20-30 күн ішінде ҮЕҰ-дан өтінімдер жинау жүргізіледі;
  • Оператор 10 жұмыс күні ішінде өтінімдерді өтінім нысанының және ҮЕҰ үшін гранттар беру жоспарының талаптарына сәйкестігін қарайды;
  • Конкурстық комиссия 15 жұмыс күні ішінде өтінімдерді бағалайды;
  • Конкурстық комиссияның отырысында сарапшылар гранттар беру туралы

Конкурс қандай жағдайларда өтпеуі мүмкін?

Гранттардың бір немесе бірнеше тақырыптары бойынша Конкурс мынадай негіздердің бірі бойынша өтпеді деп танылады:

1) Егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бірде-бір өтінім түспесе;

2) Егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бір өтінім түссе;

3) егер конкурсқа қатысуға грант тақырыбы бойынша бір өтінім жіберілсе;

4) Егер конкурсқа қатысуға гранттың тақырыбы бойынша бірде-бір өтінім жіберілмесе;

5) егер конкурстық комиссияның бағасына ұсынылған гранттың тақырыбы бойынша өтінімдердің бірде-бірі балдардың ең жоғары қорытынды санының 50% – нан астамын жинамаса.

Бірінші 4 негіз бойынша гранттардың бір немесе бірнеше тақырыптары бойынша конкурсты өтпеді деп тану туралы шешімді оператор қабылдайды және оны осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзінің интернет-ресурсында жариялайды.

5 тармақ бойынша конкурсты өтпеді деп тану туралы шешімді конкурстық комиссия қабылдайды.

Гранттартық конкурсқа қатысу үшін не қажет?

Конкурсқа қатысу үшін өтінім беруші конкурс туралы хабарландыруда көрсетілген өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннен және уақыттан кешіктірмей операторға өтінімді қағаз және электрондық жеткізгіштерде енгізеді. Электрондық тасығыш деп флеш-жинақтаушы немесе CD-диск түсініледі.

Грант алушыларды кім таңдайды?

Мемлекеттік грантты алуға өтінімдерді іріктеуді 15 адамға дейінгі сыртқы Конкурстық комиссия жүзеге асырады. Конкурстық комиссияға Парламент депутаттары, қоғам қайраткерлері, қоғамдық пікір сарапшылары кіреді.

Бір ұйым түрлі тақырыптар бойынша бірнеше өтінім бере ала ма және бір гранттан артық грант ұтып ала ма?

Қазіргі уақытта заңнамада біреуден артық өтінім беру және бір ҮЕҰ-дан артық грант алу шектеуі көзделмеген. Сонымен қатар, әрбір жобаға толық құжаттар пакеті бар жеке папка берілетіндігін еске саламыз.

Сіз өз ұйымыңызда сыбайлас жемқорлық көріністерімен қалай күресесіз?

«АБҚО» КЕАҚ-да «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңын сақтау мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау үшін қызметкерлермен ақпараттық және ұйымдастыру қызметі жүргізіледі.

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Департаменті «АБҚО» КЕАҚ 2019 жылғы 23 шілдедегі Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті.

Серіктестер мен тартылатын мамандардың бекітілген келісім нысаны бар ма?

Серіктестердің келісім нысаны Ережемен бекітілмеген, сонымен қатар заңды тұлғалардан жобаға ресми бланктерде қатысуға келісім алу ұсынылады, жеке тұлғалардан қол қойылған. Келісімдерде серіктестер қатысу үшін келісім білдіретін жобаның атауын міндетті түрде көрсету керек.

Мемлекеттік грантты кім және қалай ала алады?

Мемлекеттік гранттарды ұсыну конкурсына Үкіметтік емес ұйымдардың деректер базасына мәлеметтерін тапсырған кез келген ҮЕҰ қатыса алады.

Мемлекеттік гранттарға қандай мемлекеттік органдар қаржы бөледі?

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі “Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы” Заңының 4-1, 4-2-баптарына сәйкес оператор арқылы гранттар беру жөніндегі уәкілетті органдар: ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және жергілікті атқарушы органдар болып табылады.

Қазіргі уақытта мемлекеттік гранттардың негізгі доноры ҚР Қоғамдық даму министрлігі болып табылады.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстан гранттардың айырмашылығы неде?

Біріншіден, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа қарағанда гранттық қаржыландырудағы ұйымдарды таңдау кезінде ең аз құн (баға демпингі) бойынша айқындау критерийі қолданылмайды. Осылайша, грант алушыларды іріктеу кезіндегі негізгі критерий-бұл жобаның мәнін ашатын ҮЕҰ-ның техникалық ұсынысы.

Екіншіден, гранттық қаржыландыру ҮЕҰ-ға грант сомасының 10%-ын ұйымды материалдық-техникалық қамтамасыз етуге пайдалануға мүмкіндік береді.

Үшіншіден, гранттар бюджеттік, сондай-ақ бюджеттен тыс көздерден қаржыландырылуы мүмкін (гранттар бюджет қаражаты есебінен берілетін мемлекеттік және ерікті негізде жеке және заңды тұлғалар, халықаралық, шетелдік ұйымдар бюджеттен тыс көздерден ұсынатын мемлекеттік емес гранттар болып табылады).

Құжаттарды тігу керекпе?

Иә. Өтінімдерді пошта байланысы арқылы және (немесе) қолма-қол енгізген кезде құжаттар тігіледі және мөрмен бекітіледі (бар болса) және өтініш берушінің бірінші басшысының не оның орынбасарының қолымен расталады.

Егер ұйым өтінімді белгіленген мерзімде жібере алмаса? Оның өтінімі қарауға қабылданды ма?

Өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннен және уақыттан кеш жіберілген өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

Егер ұйым не толтыратынын білмесе, қосымшалардан тармақтарды жоюға бола ма?

Ережелермен бекітілген қосымшалардан тармақтарды, тіпті ұйымда осы тармақтарды толтыру үшін ақпарат болмаған жағдайда да жоюға болмайды.

Грат тақырыптарын кім қалыптастырады?

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру жоспары Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатының, Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарының, Қазақстан Республикасының Президенті жолдауларының басымдықтары, сондай-ақ мемлекетік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстары негізінде ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі немесе жергілікті атқарушы органдармен қалыптастырылады. Өз ұсыныстарыңызды операторға электрондық мекенжайға жібере аласыз apps@cisc.kz ілеспе хатты міндетті түрде қоса бере отырып.

Гранттардың тақырыптары мен бөлінген сомалар туралы ақпаратты, сондай-ақ өтінімге қойылатын талаптарды қайдан алуға болады?

Бұл ақпарат Конкурс туралы хабарландыруда қамтылған, ол міндетті түрде “Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы” www.cisc.kz сайтында “гранттар” бөлімінде орналастырылады.

Бірнеше ұйымға консорциумға қатысу үшін өтінім беруге бола ма?

Өтініш беруші ретінде тек бір ғана ұйым қатыса алады, себебі өтінім мемлекеттік гранттарды ұсыну бойынша конкурста жеңімпаз деп танылған жағдайда шарт тек бір ҮЕҰ-мен жасалады, ол өтініш беруші болып табылады. Басқа ұйымдар жобаға серіктес ретінде тартылуы мүмкін.

Бір ұйым бір неше тақырып бойынша өтінім бере ала ма?

Иә, мүмкін. Ережелермен бір ұйымнан өтінімдердің саны бойынша шектеу регламенттелмеген. Осыған байланысты, бір ұйым ҮЕҰ жарғысымен бекітілген бағыттарға байланысты бір және одан да көп тақырыптар бойынша конкурсқа қатыса алады.

Бір аймақтың ұйымы басқа аймақтың аумақтық қамтуымен өтініш бере ала ма?

Егер ҮЕҰ құрылтай құжаттарында ҮЕҰ өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағы бойынша жүзеге асыра алады деп белгіленген жағдайда, онда ережелермен бір өңірден ҮЕҰ қатысуы үшін, басқа өңірлерде іске асырылуы болжанатын гранттар тақырыптары бойынша шектеулер белгіленбеген

Есепті уақтылы тапсырмағаны үшін айыппұл қалай өндіріледі?

Тұрақсыздық айыбын есептеу “Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы” КЕАҚ (бұдан әрі – Қоғам) Басқармасының 2018 жылғы 23 қазандағы № 33 шешімімен бекітілген грант беру туралы шарттар бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) есептеу жөніндегі нұсқаулықпен, сондай-ақ грант алушымен грант беру туралы қол қойылған шарттардың талаптарымен регламенттеледі.

Тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) – грант алушы міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, атап айтқанда орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда, қоғамға төлеуге міндетті шартта айқындалған ақша сомасы.

Грант алушы шарттың талаптарына сәйкес аралық және/немесе қорытынды қаржылық немесе бағдарламалық есептерді ресми түрде ілеспе хатпен бірге шартта белгіленген мерзімде ұсынады.

Шарт талаптарына сәйкес есептер беру бұзылған, есептер мониторингі нәтижесінде анықталған ескертулерді уақтылы жоймаған жағдайда Грант алушы грант берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% – ы мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасының 10 (он)% – нан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлейді.

Шарт бойынша тұрақсыздық өсімпұлдың мөлшері мынадай формула бойынша есептеледі:

РН = ОСГ*0,1 %*П

ӨМ=ГЖС*0,1*МӨК

ГЖС- шарт бойынша гранттың жалпы сомасы

МӨК-мерзімі өткен күнтізбелік күндердің саны