Бенефициарлармен кездесу – жобаны бағалау мүмкіндігінің ерекше әдісі