Қаріп көлемі: A A A
Сайттың түсі: A A
Қаріп түрі:
Сайттың бұрынғы нұсқасына өту
Сенім
телефондары
+7 (775) 511-07-41 +7 7172 22 13 23

Серіктестер мен тартылатын мамандардың бекітілген келісім нысаны бар ма?

Серіктестердің келісім нысаны Ережемен бекітілмеген, сонымен қатар заңды тұлғалардан жобаға ресми бланктерде қатысуға келісім алу ұсынылады, жеке тұлғалардан қол қойылған. Келісімдерде серіктестер қатысу үшін келісім білдіретін жобаның атауын міндетті түрде көрсету керек.