Конкурстық комиссияға кім кіреді және ол қалай жұмыс істейді?

Ережеге сәйкес, ҮЕҰ өтінімдерін бағалауды жүргізу және гранттар беру үшін Оператор грант алушыларды іріктеу мақсатында өтінімдерді бағалау үшін конкурстық комиссия қалыптастырады.

2017 жылдан бастап Орталық тұрақты негізде сарапшылар тізілімін жүргізеді, одан сарапшылар конкурстық комиссияға іріктеледі. Бұл комиссия 15 адамнан аспайтын тақ мүшелерден тұрады және сарапшылар тізіліміне енгізілген кандидаттар қатарынан гранттар жоспарында көрсетілген мемлекеттік гранттарды ұсыну бағыттарына сүйене отырып қалыптастырылады, бұл ретте конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының 30% – ын Орталық, ал 70% – ын үкіметтік емес ұйымдар ұсынады.

Бұл ретте конкурстық комиссияның құрамына кіретін сарапшылар өтініш берушілермен мүдделер қақтығысы болмауы тиіс, мысалы, ҮЕҰ-ның мүшелері, жұмыс істейтін құрылтайшылары болмауы немесе басқару органының мүшелері, ҮЕҰ басшылары болмауы тиіс, соңғы жыл ішінде көрсетілген қызметтер үшін ақы алу немесе ҮЕҰ-дан тікелей қаржылық қолдау алу, үкіметтік емес ұйымның қызметкерлерімен жақын туыстық байланыс болуы немесе өзге де әлеуетті мүдделер қақтығысы болуы тиіс.

Комиссия құрылғаннан кейін Орталық қатысуға жіберілген өтінімдерді бағалау жүргізу үшін комиссия мүшелеріне жібереді. Сарапшы оған бағалау үшін келіп түскен әрбір өтінімді зерделейді және бекітілген критерийлерге сәйкес баллдық жүйе бойынша бағалайды. Әрбір көрсеткіш бойынша балдар жинақталады және жалпы балл қойылады. Бағалау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде конкурстық комиссияның отырысы өткізіледі, онда оның мүшелері қорытынды шығарады және өтінімдері бағалау нәтижелері бойынша ең жоғары балл жинаған ҮЕҰ әрбір тақырыбы бойынша грант беру туралы шешім қабылдайды.

Айта кету керек, мемлекеттік гранттық қаржыландыру жүйесінде өтінімдер кешенді түрде бағаланады. Сарапшы ұсынылған жұмыс жоспарын, өтінімнің мазмұны мен мәнін ғана емес, осы бағыт бойынша ұйымның қолда бар тәжірибесіне, көрсетілген қаржылық шығындардың негізділігіне, ұйым қызметкерлерінің тәжірибесі мен біліктілігіне, ұсынылған жоба нәтижелерінің қол жетімділігі мен тұрақтылығына қарайды. Бұл ретте өтінім берушіде грант алу үшін соманы мақсатты төмендетудің қажеттілігі жоқ,өйткені смета күнтізбелік жоспарға және мәлімделген жұмыс көлеміне сәйкес бағаланады. Жалғыз шарт: сұралатын грант сомасы гранттар жоспарында бекітілген сомадан аспауы тиіс.

Отырыс және конкурстық комиссияның қорытындысын енгізу нәтижелері бойынша Орталық конкурс жеңімпаздары туралы ақпаратты жариялайды және гранттар беру туралы шарттар жасасуға кіріседі.