Конкурс қандай жағдайларда өтпеуі мүмкін?

Гранттардың бір немесе бірнеше тақырыптары бойынша Конкурс мынадай негіздердің бірі бойынша өтпеді деп танылады:

1) Егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бірде-бір өтінім түспесе;

2) Егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бір өтінім түссе;

3) егер конкурсқа қатысуға грант тақырыбы бойынша бір өтінім жіберілсе;

4) Егер конкурсқа қатысуға гранттың тақырыбы бойынша бірде-бір өтінім жіберілмесе;

5) егер конкурстық комиссияның бағасына ұсынылған гранттың тақырыбы бойынша өтінімдердің бірде-бірі балдардың ең жоғары қорытынды санының 50% – нан астамын жинамаса.

Бірінші 4 негіз бойынша гранттардың бір немесе бірнеше тақырыптары бойынша конкурсты өтпеді деп тану туралы шешімді оператор қабылдайды және оны осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзінің интернет-ресурсында жариялайды.

5 тармақ бойынша конкурсты өтпеді деп тану туралы шешімді конкурстық комиссия қабылдайды.