Өтініш берушінің әлеуметтік жобаны іске асыру үшін материалдық-техникалық база ретінде не көрсету керек?

Бұл жерде ұйымнің көрсету қажет ресурстарі: материалдық (компьютерлер, сканерлер, автомобильдер, офис және т.б.) және қаржылық (қолданыстағы шоттар, бухгалтерлік баланстар, есеп айырысу шоттарындағы қаражат қозғалысы бойынша шектеулер туралы ақпарат.