Центр поддержки гражданских инициатив_KZ.
«Қазақстандағы діни саланың жай-күйі туралы шолу есебін дайындау: мәселелері мен болжамдары» жобасы туралы ақпарат

«Қазақстандағы діни саланың жай-күйі туралы шолу есебін дайындау: мәселелері мен болжамдары» жобасы туралы ақпарат

Грант бағыты: Қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту
Жоба атауы: «Қазақстандағы діни саланың жай-күйі туралы шолу есебін дайындау: мәселелері мен болжамдары»
Грант иегері: «Терроризмге қарсы комитет» Республикалық қоғамдық бірлестігі
Мақсаты: Қазастанда дін саласының жағдайы: мәселелер мен болашағы  туралы шолу баяндамасын дайындау
Жобаның міндеттері:
    Зерттеу әдістемесі мен құралдарын әзірлеу;
    Қазақстан Республикасындағы діни жағдайлар сұрақтары бойынша кешенді зерттеу жүргізу, оның құрамына келесілер кіреді: ашық қайнар көздері негізінде (библиографиялық талдау) Қазақстан Республикасындағы діни жағдай мәселелеріне салыстырмалы талдау жасау; дін саласында халықтың діндарлығы мен конфессиялық бағытының деңгейін анықтау, түрлі конфессиялар мен түрлі діни ағымдар арасындағы қарым-қатынас деңгейін анықтау, төзімділік пен конфессияаралық келісім деңгейін анықтау бойынша әлеуметтік зерттеу өткізу; діни экстремизм мен радикализмді таратуға қарсы механизмдері бойынша контентті жинау, өңдеу, талдау; халықаралық тәжірибені талдау  (радикалды көзқарасы бар тұлғаларды анықтау бойынша шетел іс-тәжірибесі, радикализмге қарсы тұру бойынша сақтандыру шаралар тәжірибесі); радикалды экстремизм мен радикализм таратуға қарсылық бойынша отандық іс-тәжірибені талдау;
    Сұраудың нәтижелері және  негізгі көрсеткіштердің  жағдайы мен динамикасын сипаттау арқылы, сонымен қатар  кешенді әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды (саланың болашақтағы даму болжамы: мәселелік тұстары мен шешу жолдары) дайындау арқылы «Қазақстанда дін саласының жағдайы туралы: мәселелері мен болашағы» баяндамасын әзірлеу. , қорытындылар мен ұсыныстарды әзірлеу.

Бөлім мәзірі

Ішкі бөлімдерін аймағын қамтиды