Центр поддержки гражданских инициатив_KZ.
 «SOS АЛМАТЫ БАЛАЛАР АУЫЛЫ»  МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБІ

«SOS АЛМАТЫ БАЛАЛАР АУЫЛЫ» МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБІ

26.12.2017

Жобаның атауы: Ата-анасының қарауынсыз қалған балалар мен жетім балаларды  отбасыларға орналастыру формаларын қолдау институтының әлеуетін дамыту

Грант тақырыбы: Қиын жағдайға ұшыраған отбасыларды қорғау және көмек көрсету қызметін дамыту  

Жобаның мақсаты: Балалар ауылы базасында (Алматы қ.)Отбасы мен баланы қорғау орталығы моделінің жұмысы арқылы Қазақстандағы қамқорлықтың балама түрлері дамыту:  кейс-менеджмент инновациялық тәсілін пайдалану, балаларға арналған отбасын алмастырушыларды сүйемелдеу, балаларды асырап алатын отбасына ауысуға дайындау және балаларды биологиялық отбасына реинтеграциялау.  

Жоба бойынша қамтылды: 65 адам

Жоба бюджеті: 6 312 600 теңге

Жобаны жүзеге асыру мерзімі: 21 шілде - 21 қараша 2017ж

Жоба нәтижесі:
•    21 отбасына реинтеграция, бала алу және патронаттық тәрбие бойынша қызмет көрсетілді;  
•    2 бала асырап алушы отбасына орналастырылды, 1 бала патронаттық тәрбиеге берілді;
•    Асырап алушы ата-аналардың Дайындық стандартының жобасы әзірленді;
•    Жаңа бастаған асырап алушы ата-аналарға арналған анықтамалық шығарылды;
•    20 бенефициар асырап алған ата-аналар мектебінде білім алды және жас тәлімгерлер дайдындалды;
•    Биологиялық отбасына қайта қосылған 5 балаға сүйемелдеу бойынша ауқымды қызмет көрсетілді;
•    Асырап алушы ата-аналар клубының отырыстары өткізілді.

Байланыс ақпараты: Алматы қ., Луганский к-сі, 61А/95. Тел

Бөлім мәзірі

Ішкі бөлімдерін аймағын қамтиды